دامه محاصره دارویی و مواد خوراکی رزمگاه کماندو ایران در سوادکوه

پس از درگیری و هجوم وحشیانه گارد ویژه به مرکز آموزش رزمی در سوادکوه در حدود بیست روز پیش تا کنون همچنان مسیرهای منتهی به رزمگاه کماندو ایران توسط مامورین انتظامی و نظامی مسدود بوده و از رساندن هر گونه آذوقه و اقلام دارویی و کمکهای امدادی به رزمگاه جلوگیری میکنند و هر فردی که قصد عبور داشته باشد را بلافاصله و بدون هیچ دلیلی دستگیر میکنند طبق گزارشهای رسیده از اهالی محله های اطراف ، مامورین ضمن استقرار در تمامی مسیر جاده و راه آهن به همراه سگهای شکاری بطور شبانه روزی به گشت زنی میپردازند با وجود گذشت بیست روز از حمله هزاران نیروی انتظامی به رزمگاه کماندو ایران که با تجهیزات کامل و سلاحهایی نا متعارف گارد ویژه صورت گرفت و همچنین سرقت و غارت اموال روستائیان توسط ماموران امنیتی و انتظامی همچنان منطقه در حالت نظامی قرار دارد.

0 نظرات: