یا حسیـــــــــــــــــــــــــن

سلام و درود بر خورشید جهان افروزی که درخشش نور او ، تمام هستی را از ناسوت تا ملکوت و از ملکوت تا لاهوت ، فراگرفته و دیده ی تمام ساکنان آسمان و زمین ، انبیاء و اولیاء را در مقابل عظمت خود ، خیره ساخته است.

 سلام و درود برماه جهان تابی که شعاع نور او قلوب تمام جنّ و انس ، ملکوتیان و جبروتیان را روشنی بخشیده و همه را در برابر همّت والا و اراده ی فولادین خویش ، مبهوت و حیران نموده است
 سلام و درود بر بزرگ آموزگار آزادی که با شعار : « لا اری الموت الاّ سعادة و الحیاة مع الظّالمین الاّ برماً» چگونه بودن و چگونه شوریدن بر علیه ستم و ستمگری را، بر تمام آزادمردان و ژرف اندیشان عالم آموخت. سلام و درود بر بزرگ انقلابی تاریخ بشریّت که با قیام پرشکوهش ، ابر سیاه جهل و نادانی و شرک و بی دینی را که بر روی افکار پوسیدة مردم سایه افکنده بود، برطرف کرد و پرده های ضخیم ظلمت را پاره نمود و خفتگان را بیدار و غافلان را آگاه کرد ومدّعیان دروغین خلافت و امامت را رسوا ساخت
سلام و درود بر پیشوای عاشق پیشه ای که چگونه عشق ورزیدن به معشوق و جانبازی در راه عشق و فداکاری برای رسیدن به محبوب را ، بر تمام شیفتگان عشق و دلباختگان محبّت آموخت

سلام و درود بر ناخدای کشتی نجات که اسلام راستین محمّدی« صلّی الله علیه وآله» و تشیّع پویای علوی را که به دست کفرپیشگان مسلمان نما و مشرک صفتان موحّد صورت ، نجات داد و مسلمانانی که در طوفان سهمگین بیداد و ستم در حال غرق شدن بودند ، به ساحل نور و هدایت رهنمون ساخت

سلام و درود به مشعل دار حرّیّت و آزادگی که با فریاد: « فکونوا احراراً فی دنیاکم.» تمام ابعاد آزادی و آزادگی و همه انواع استعمار و استبداد را برای تمام نسلها در تمام عصرها ترسیم نمود و چگونه زیستن و چگونه مُردن را برای همگان ، در تمام مقاطع تاریخ معیّن فرمود

سلام و درود بر تجسّم راستین اسلام و حقیقت گویای توحید که نحوة عبودیّت و بندگی در برابر حق را روشن کرد و تمام حیله های کفر و شرکِ در زیر پرچم اسلام و توحید ، در جهت نابودی اسلام راستین و توحید واقعی را بیان نمود.

سلام و درود بر بزرگ فاتح دین و مذهب که با فریاد : « یاسیوف! خذینی!» چگونه جانبازی کردن برای رهایی دین از چنگال بیدادگران را بر تمام رزمندگان و جهادگران و حامیان دین و مذهب ، نشان داد

سلام بر او که بردبارتر از ایّوب ، مقاوم تر از یعقوب ، قهرمان تر از یوسف ، باشکوه تر از سلیمان ، شجاع تر از موسی و مهربان تر از عیسی بود .

سلام براو که مِهر پیامبر « صلّی الله علیه وآله» در دل و شجاعت علی علیه السّلام در کف و فریاد زهرا علیه السّلام برسر و شکیبایی حسن علیه السّلام در سینه داشت

سلام بر آنکه ملکوتیان از صبر او در حیرت ، جبروتیان در یاری او در حسرت ، انبیاء در غم او گریان و اولیاء در مصیبت او نالانند 


0 نظرات: