آغاز فصل خزان

در آغاز فصل خزان در جایگاهی پاک در قطعه ای از سرزمین سبز ایران زمین گروهی از فرزندان ایران با آوای درستی و راستی فرهنگ پاک را گسترش دادند و از آلوده کردن خود به مقابله با مردم خودداری نمودند که در این راه هزینه ای بس سنگین پرداختند این جوانان آزاده آنچنان منظم و استوار برای اهداف والایشان ایستادگی کردند که زیباترین حماسه ها و مهرورزی را به نمایش گذاشتند از کمک به هموطنانشان دریغ نکردند و در بیشتر عملیات های امداد و نجات حضور فعال و عاشقانه داشتند و در تلاش و کوشش برای بهتر بودن پیشگام بودند گویا نمادی از فرزندان دلیر این سرزمین در فراز تاریخ کهن مان هستند. نیروهایی که همچون سرو های ایستاده بهترین لحظات رادمردی در عصر کنونی را ثبت کردند. اما دریغ از همراهی رسانه ها و سازمان های فرهنگی و حقوق بشری درود بر پایداری و استقامتشان که بمدت بیست روز در محاصره نیروهای انتظامی و امنیتی در سوادکوه هستند و از دسترسی به آذوقه و مواد خوراکی و دارویی محرومندد پاینده باد ایران
درود بر استقامت و ایستادگی نیروهای رزمگاه کماندو ایران
سلام بر همه هم میهنان آزاده و مردمی غیور سوادکوه

0 نظرات: