''جلوگیری نیروهای امنیتی و انتظامی از برگزاری مراسم عزاداری حسینی در سوادکوه''


انگار در این فضای غبار الود و سنگین میخواهند انچه اعتقادات مردم است را سست و نابود سازند.
 
از شناسنامه ملت ایران که اثار باستانی و فرهنگی و تمدن کهن این مرز و بوم است تا اعتقادات مذهبی ادیان الهی همه را مورد تهدید و 
ممنوعیت و تخریب قرار میدهند. اینک در اقدامی تعجب برانگیز حکومتی ها از عزاداری حضرت سیدالشهدا نیزمحدود و در برخی مناطق ممنوع اعلام شد
در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی چند روستای سوادکوه بخصوص روستاهای مجاور رزمگاه کماندو ایران در زیراب سوادکوه مردم منطقه شاهد
حضور مستمر نیروی انتظامی و اطلاعات بودند که با تهدید به لشگر کشی و ارعاب اهالی سعی در خاموش کردن آوای شور و عشق حسینی داشته اند. 
هر چند اهالی بیان داشته اند که طبق سنت همه ساله اقدام به برگزاری مراسم میکنند اما مامورین حکومتی اعلام کرده اند بدستور دادستان مجنون سوادکوه هرگونه تجمع غیرقانونی و ممنوع میباشد.

0 نظرات: