حمله به واحدهای تجاری و دامداری در سوادکوه توسط نیروهای امنیتی

با وجود گذشت بیست روز از وحشیانه ترین حملات گارد ویژه به مناطق مسکونی روستائیان در مجاورت رزمگاه کماندو ایران در سوادکوه همچنان اذیت و ازار مردم سوادکوه بویژه زیراب و آزاد مهر ادامه دارد.در چند روز اخیر مامورین انتظامی و اطلاعاتی به چند دامداری یورش برده و کارگران ساده دامداری را به بهانه ارتباط با رزمگاه بازداشت نمودند. شدت یورش به خانه ها و شکستن و غارت اموال روستائیان بی سابقه بوده
به گفته برخی از اهالی زیراب مامورین حتی به در و پنجره ها هم رحم نکردند و اقدام به شکستن شیشه های منازل کردند

0 نظرات: