شروع اعتراضات مردمی در سوادکوه استان مازندران


اخرین خبرهای رسیده حاکی از هجوم حدودا چهارصد نیروی سیاه پوش گارد ویژه به منازل شهروندان زیراب است این تهاجم در خیابانبیست متری زیرآب که محل استقرار نیروهای گارد بوده میباشد همچنین در مناطق بالا زیراب و امامزاده عبدالحق هم چند خانه مورد حمله وحشیانه قرار گرفته است اتهام احتمالی این افراد همکاری با نیروهای رزمگاه کماندو ایران بوده است در شهر پل سفید نیز چند پوستر در حمایت از جوانان مبارز رزمگاه نصب گردید که بعد از ساعتی توسط ماموران پاره شد در شهر الاشت نیز عکسهای شیر و خورشید در برخی معابر نصب شده است بازرسی و بازداشت شهروندان همچنان ادامه دارد

شایعه مهمی که در سطح شهر پخش گردیده اینست که دستگاههای خودپرداز در زیراب از کار افتاده است

1 نظرات:

به امید پیروزی گفت...

باسلام درود بر مردمان با غیرت ایرانی ودوست داران طریق راستی پیروزی از ان شماست وننگ وذلت ازان وحشیهای حکومتی است