موج جدید دستگیریها در سوادکوه

مامورین امنیتی و اطلاعاتی بصورتی بی هدف و به منظور ایجاد رعب و وحست در میان مردم اقدام به دستگری مردم میکنند   در پی درگیری های خونین چند روز گذشته عده ای از افراد بی گناه بازداشت شدند که اخرین خبرها حکایت از بازداشت چند راننده تاکسی باتهام همکاری با نیروهای رزمگاه کماندو ایران دارد 
مردم خشمگین بخصوص جوانان غیور سوادکوه منتظر فرصت مناسب برای پاسخگویی به برخوردهای ناپسند و غیر انسانی نیروهای گارد حکومتی هستند

0 نظرات: