در پي افتضاح نيروهاي گارد و وخيم تر شدن اوضاع در سوادکوه مازندران

در پي افتضاح نيروهاي گارد و وخيم شدن اوضاع در سوادکوه امروز صبح فرماندهي ناحيه انتظامي مارندران به سوادکوه رفت
در پي رفتارهاي نامناسب گارد ويژه در سوادکوه بويژه زيراب فرمانده انتظامي مازندران به همراه مسئولين بازرسي و اطلاعات وارد سوادکوه شد و از شهرهاي پل سفيد و زيراب ديدن کرد گفتني است در پي درگيري نابرابر و خونين چند روز اخير در سوادکوه همچنان جو شديد امنيتي در منطقه ادامه دارد
اخرين خبرها از توقيف چند دستگاه خودروي متعلق به امدادگران که براي مداواي مجروحين عازم منطقه شده بودند حکايت دارد رزمگاه کماندو ايران تنها تشکل رزمي ورزشي ايراني که به خواسته هاي غيرانساني حکومتي ها جواب منفي داد ميباشد که تحت شديدترين فشارها قرار دارد

0 نظرات: