به اتش کشیدن اذوقه مردم دو روستای سوادکوه توسط گارد وحشی حکومتی

در در پی بروز درگیری در سوادکوه و ادامه جو شدید امنیتی نیروهای امنیتی و گارد ویزه با هجوم به منازل چند تن از روستائیان
اقدام به بیرون ریختن مایحتاج و وسایل این خانواده ها نموده و بعد از لگد مالی همه را به اتش کشیدند این کار وحشیانه که در طول تاریخ کم سابقه هست بصورت ناجوانمردانه بدستور دادستان سوادکوه و وزارت اطلاعات صورت گرفت گفتنی است ارزاق منهدم شده شامل چند کیلو جو و گندم و ارد و برنج که برای ذخیره چند ماه هم کفاف نمیداد بوده است

0 نظرات: